Epro
     Giới thiệu     Dịch vụ     Dự án     Đối tác     Tin Epro      English 
Các chuyên gia EPRO giàu kinh nghiệm trong việc cung cấp các giải pháp kỹ thuật cũng như quản lý cho các tổ chức chính phủ và phi chính phủ, thuộc các ngành sản xuất, dịch vụ, xây dựng, giao thông.
Liên hệ   

Kinh nghiệm và trình độ

EPRO được thành lập với các chuyên gia có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ có chất lượng cho:

  • Các tổ chức quốc tế như UNIDO, UNEP, ILO, EC, IFC,
  • Các tổ chức trong nước như Bộ Công thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Nội vụ,
  • Các tổng công ty xây dựng, giao thông, công nghiệp, khu công nghiệp,
  • Các công ty có các hình thức sở hữu và loại hình hoạt động khác nhau như Công ty Vận tải Miền bắc AIRSERCO, Công ty TNHH DENSO Vietnam, Công ty TNHH Machino Auto Part, Công ty TNHH Canon Vietnam, Công ty Toyota Vietnam …

EPRO đã và đang xây dựng mạng lưới các chuyên gia cộng tác viên trong nước và quốc tế. Kinh nghiệm và trình độ của các chuyên gia tư vấn làm việc toàn thời của EPRO gồm:

Giám đốc Trần Tiến Dũng

Ông Dũng tốt nghiệp Cử nhân Luật trường Đại học Luật Hà nội. Sau khi tốt nghiệp, ông Dũng đã tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu và đạt được các chứng chỉ quan trọng gồm Đánh giá viên trưởng ISO 14001, Giảng viên Hạch toán Quản lý Môi trường (EMA), Giảng viên Chỉ thị Hoạt động Môi trường (EPI), Đánh giá Hoạt động Môi trường (EPA). Ông Dũng được đào tạo chuyên sâu và thực hành về ISO 9000, OHSAS 18000, SA 8000, HACCP, kiểm toán ISO 19001, hạch toán quản lý môi trường, chỉ thị hoạt động môi trường.

Ông Dũng có kinh nghiệm trong tư vấn quản lý cho các doanh nghiệp sản xuất, dịch vụ, hành chính công, ngành điện và giao thông… Trước khi tham gia thành lập EPRO, ông Dũng đã làm việc tại Chương trình Cải tiến Doanh nghiệp của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO cho các chủ đề về hợp tác và quan hệ tại nơi làm việc, năng suất, chất lượng, an toàn sức khỏe nghề nghiệp,sản xuất sạch hơn và quản lý nhân sự và Công ty APAVE Việt nam và Đông Nam Á (công ty tư vấn quản lý)

 

Phó Giám đốc Tăng Thị Hồng Loan

Bà Loan tốt nghiệp Thạc sĩ Công nghệ Môi trường và Kỹ sư Hóa Thưc phẩm trường Đại học Bách khoa Hà nội. Sau khi tốt nghiệp, bà Loan được đào tạo chuyên sâu và thực hành về sản xuất sạch hơn, đánh giá quản lý hệ thống, và hiện đang theo học thạc sĩ ngành Quản trị Kinh doanh.

Bà Loan có kinh nghiệm về sản xuất sạch hơn, kiểm soát chất lượng, truyền thông và giám sát, đánh giá cho công nghiệp, các tổ chức và dự án quốc tế. Trước khi tham gia thành lập EPRO, bà Loan đã làm việc tại Trung tâm Sản xuất sạch Việt nam (tổ chức tư vấn) và cơ quan chủ quản của Trung tâm là Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường (tổ chức tư vấn, nghiên cứu và đào tạo).

 

Tư vấn viên cao cấp Trần An

Ông An tốt nghiệp Kỹ sư Thủy văn Môi trường trường Đại học Thủy lợi. Ông An đã tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu và đạt chứng chỉ quan trọng về Kiểm toán viên trưởng ISO 14001, Giảng viên Hạch toán Quản lý Môi trường (EMA). Ông An được đào tạo chuyên sâu và thực hành về sản xuất sạch hơn, hạch toán quản lý môi trường.

Ông An có kinh nghiệm tư vấn về chất lượng, hệ thống quản lý môi trường, điều hành sản xuất, cũng như áp dụng các công cụ cải tiến cho các công ty sản xuất đa quốc gia của Nhật. Trước khi tham gia EPRO, ông An đã làm việc tại Công ty Tư vấn ECO, Công ty APAVE Việt nam và Đông Nam Á (công ty tư vấn quản lý) và Viện Nghiên cứu Công nghệ và Phát triển Đô thị (Tổ chức nghiên cứu Phi chính phủ).

Ông An hiện đang triển khai hoạt động Sản xuất sạch hơn, Cơ chế Phát triển sạch và Trách nhiệm xã hội.

 

Tư vấn viên cao cấp Nguyễn Hồng An

Bà An tốt nghiệp Thạc sĩ Công nghệ Môi trường trường Đại học Bách khoa Hà nội và Kỹ sư Thủy văn Môi trường trường Đại học Thủy lợi. Sau khi tốt nghiệp, bà An đã được đào tạo chuyên sâu và thực hành vận hành hệ thống xử lý nước và nước thải.

Bà An có kinh nghiệm trong quản lý dự án, thiết kế và vận hành hệ thống xử lý nước và nước thải. Trước khi tham gia EPRO, bà An đã làm việc tại EBARA Việt nam (công ty công nghệ của Nhật) và Công ty Môi trường Đô thị Hà nội.

Bà An hiện đang triển khai hoạt động về Cơ chế Phát triển sạch.

 

Tư vấn viên Phạm Minh Công

Cong

Ông Công tốt nghiệp ngành Kỹ sư Công nghệ Môi trường trường Đại học Bách khoa Hà nội và đã được đào tạo chuyên sâu về kiểm toán môi trường. Ông Công có kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm soát, đảm bảo chất lượng sản phẩm tại 3 công ty công nghiệp của Nhật, gồm công ty Sumitomo bakelite, Nissei Electric Vietnam và Nissei Electric Hanoi và Viện Công nghệ Môi trường- Viện Khoa học Việt nam (Cơ quan nghiên cứu về môi trường).

Ông Công hiện đang tham gia hoạt động tư vấn sản xuất sạch hơn cho ngành gang thép và Cơ chế Phát triển sạch.

 

Kỹ sư Nhiệt Đào Đức Thuấn

Ông Thuấn tốt nghiệp ngành Kỹ thuật Năng lượng tại trường Đại học Bách khoa Hà nội, và hiện đang tham gia các hoạt động đánh giá hiệu quả sử dụng nhiệt trong các nhà máy, xí nghiệp sản xuất công nghiệp. Ông Thuấn đã thực hiện đánh giá hiệu quả sử dụng nhiệt tại:

  • Công ty Thép An Khánh
  • Công ty CP Dệt Công nghiệp Hà nội
  • Công ty CP Luyện cán thép Gia Sàng

 

Kỹ sư Điện Trịnh Xuân Thanh

Cong

Ông Thanh tốt nghiệp ngành Kỹ thuật Thiết bị Điện-Điện tử tại trường Đại học Bách khoa Hà nội và hiện đang tham gia các hoạt động đánh giá hiệu quả sử dụng điện trong các nhà máy, xí nghiệp sản xuất công nghiệp. Ông Thanh đã thực hiện đánh giá tại:

  • Công ty CP Luyện cán thép Gia Sàng
  • Công ty CP Sửa chữa ô tô Gang Thép

 

Trang chủ  |  Dịch vụ  |  Dự án  |  Liên hệ